Japonské počítání 

           Při cvičení karate se setkáváme s japonskými výrazy . K prvním našim znalostem patří počítání opakovaně prováděných cviků, kde vystačíme s opakováním základní desítky čísel. Někdy bychom však rádi uměli počítat výš, např. při cvičení sestav cviků. Protože japonské počítání je vcelku jednoduché, můžeme se pár slovíček a pravidel naučit i bez hlubší znalosti jazyka.

            Tvorba čísel je v japonštině logická a jejich výslovnost až na drobné výjimky pravidelná. Pro počítání od jedné do devadesáti devíti stačí znát číslovky od jedné do desíti. V tomto článku jsou japonská slova uvedena v české transkripci, v následujícím přehledu je kurzívou uvedena též transkripce anglická.

            jedna     iči, ichi

            dvě        ni, ni

            tři          san, san

            čtyři       v řádu jednotek ši, shi; ve vyšších řádech jon, yon

            pět         go, go

            šest        roku, roku

            sedm      v řadu jednotek šiči, shichi; ve vyšších řádech nana, nana

            osm        hači, hachi

            devět       kjú, kyu

            deset       džú, ju

 

Kulaté desítky se tvoří pravidelně jako "počet desítek".

            dvacet (dvě desítky)               nindžú

            třicet (tři desítky)                   sandžú

            čtyřicet (čtyři desítky)             jondžú

            padesát (pět desítek)              godžú

            šedesát (šest desítek)             rokudžú

            sedmdesát (sedm desítek)      nanadžú

            osmdesát (osm desítek)          hačidžú

            devadesát (devět desítek)        kjúdžú

 

Dvojciferná čísla se tvoří připojením řádu jednotek k řádu desítek:

            jedenáct (deset a jedna)           džú-iči

            dvanáct (deset a dvě)              džú-ni

            třináct (deset a tři)                  džú-san

            čtrnáct (deset a čtyři)              džú-ši, nebo džú-jon

            patnáct (deset a pět)               džú-go

            šestnáct (deset a šest)             džú-roku

            sedmnáct (deset a sedm)         džú-nana, nebo džú-šiči

            osmnáct (deset a osm)             džú-hači

            devatenáct (deset a devět)       džú-kjú

 

Stejným způsobem tedy např.:

            třicet šest (tři desítky a šest)                     sandžú-roku

            čtyřicet tři (čtyři desítky a tři)                   jondžú-san

            sedmdesát jedna (sedm desítek a jedna)  nanadžú-iči

            devadesát devět (devět desítek a devět)   kjúdžú-kjú

 

Počítání vyšších řádů je principiálně shodné, i když je zde několik výjimek. 

Vyšší řády se označují:

            sta                hjaku, hyaku

            tisíce              sen, sen

            desetitisíce      man, man

 

Příklady počítání ve vyšších řádech:

101      100+1                               hjaku-iči

201      2*100+1                           nihjaku-iči

546      5*100+4*100+2*10+7     gohjaku-jondžú-roku

3427    3*1000+4*100+2*10+7   sanzen-jonhjaku-nidžú-nana (šiči)

23456                                           niman-sanzen-jonhyaku-godžú-roku

 

            A nyní k výjimkám. Ve spojení "san" a "sen" (3000) se při výslovnosti změní neznělá souhláska "s" na znělé "z", protože předchozí slovo končí na "n", čteme tedy "sanzen". Číslovka 600 se čte roppjaku. Číslovka 800 se čte happjaku. Číslovka 8000 se čte hassen.

 

            Japonština odvozuje jednoduché názvy kalendářních měsíců od jejich pořadí v roce, podobně jako v češtině říkáme: "třetí měsíc", takže se znalostí základních číslovek v kalendáři vystačíme takto:

            ičigacu     leden              šičigacu       červenec

            nigacu      únor               hačigacu      srpen

            sangacu    březen            kugacu        září

            šigacu       duben            džúgacu       říjen

            gogacu      květen           džúičigacu   listopad

            rokugacu   červen           džúnigacu   prosinec

 

Z počítání vychází pojmenování základních principů (technik) v aikidó:

            ikkjó                "první princip"

            nikjó                "druhý princip"

            sankjó              "třetí princip"

            jonkjó              "čtvrtý princip"

            gokjó               "pátý princip"

 

            Na závěr jednu mnemotechnickou pomůcku. Japonský znak číslice 10 má podobu kříže. Právě po něm je pojmenována technika džudžigarami protože při provádění techniky jsou ruce útočníka překříženy a zablokovány v loktech, takže připomínají znak džú. Volný překlad názvu techniky by mohl být "propletení do kříže". Shodně je utvořen název techniky džúdži musubi, volně přeloženo "svázání křížem". O velké oblibě této pomůcky svědčí dále například technika džidžúdome, při niž se sek útočné zbraně zachytává mezi dvě zkřížené zbraně. Ale pozor, ne všechna "džú" znamenají číslice deset, neboť přepisem japonského znaku do naší transpikce (anglické též) se informace o původním zaku tratí.